نمایش 12 نتیحه


  • کوادکوپتر Q353

   کوادکوپتر Q353

   ۷۹۰,۰۰۰ تومان
   ویژگی‌ها
   • رنگ:  سبز, نارنجی
   • محیط مناسب برای پرواز:  فضای باز
   • GPS:  ندارد
   • نوع موتر:  براش
   5
  • کوادکوپتر Syma X26

   کوادکوپتر Syma X26

   موجود نیست
   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X26
   • ابعاد:  7×13×13 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   5
  • کوادکوپتر SYMA X11C

   کوادکوپتر SYMA X11C

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X11C
   • ابعاد:  15.2×15.2×3.7 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر Syma X4S

   کوادکوپتر Syma X4S

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X4S
   • ابعاد:  3.5×14×15.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X23

   کوادکوپتر سایما X23

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X23
   • ابعاد:  5×21×21 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X21W

   کوادکوپتر سایما X21W

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X21W
   • ابعاد:  3×13.5×13.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   5
  • کوادکوپتر Syma X4

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X4
   • ابعاد:  3.5×14×15.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X20-S

   کوادکوپتر سایما X20-S

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X20-S
   • ابعاد:  2.5×10.5×10.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   5
  • کوادکوپتر سایما X13 STORM

   کوادکوپتر سایما X13 STORM

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X13 storm
   • ابعاد:  3.6×15.6×15.6 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر سایما X12S

   کوادکوپتر سایما X12S

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X12S
   • ابعاد:  2.7×7.7×7.7 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   4
  • کوادکوپتر سایما X20 Pocket

   کوادکوپتر Syma X20

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X20
   • ابعاد:  2.5×10.5×10.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   0
  • کوادکوپتر Syma X22

   کوادکوپتر Syma X22

   ویژگی‌ها
   • نام محصول:  کوادکوپتر Syma X22
   • ابعاد:  3×13.5×13.5 سانتی متر
   • نوع رادیو کنترل:  2.4GHz
   • تعداد کانال:  4 کانال
   4